Υπεύθυνη διαχείριση δασών, ανανεώσιμες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή συνδυασμός αυτών, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που φέρει η πιστοποίηση FSC®. Ως πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης, ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Forest Stewardship Council®...

Διαβάστε Περισσότερα